Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Rejestr zmian

30 sierpnia 2017 14:27 (Zdzisław Ratajczyk ) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
30 sierpnia 2017 14:26 (Zdzisław Ratajczyk ) Dane główne: Usunięcie danych kontaktowych.
12 grudnia 2016 09:38 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zakup artykułów spożywczych do stołówki: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 09:33 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zakup artykułów spożywczych do stołówki: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_umowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 09:32 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zakup artykułów spożywczych do stołówki: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 09:32 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zakup artykułów spożywczych do stołówki: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 09:31 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zakup artykułów spożywczych do stołówki: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:52 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:52 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr10.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr8.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:51 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr6.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr4.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr11.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:50 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr9.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:49 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr7.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:49 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr5.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:49 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:49 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:49 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie załącznika [rejestr1.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 08:47 (Zdzisław Ratajczyk ) Aktualności: Jawny Rejestr Zbiorów: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2016 13:14 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Koncepcja pracy szkoły 2014-2019: Dodanie załącznika [koncepcja_pracy_sp_lack_2014na2019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2016 13:11 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Koncepcja pracy szkoły 2014-2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2015 13:18 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO: Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2015 13:18 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 14:07 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 14:07 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_umowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 14:07 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_oswiadczenie_wykonawcy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 14:07 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 14:07 (Zdzisław Ratajczyk ) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:42 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Dodanie załącznika [wzo_tekst_jednolity_wrzesien_2015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:42 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Dodanie załącznika [statut_tekst_jednolity_wrzesien_2015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:41 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:41 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:40 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [regulamin_szkoly.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:40 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [regulamin_stolowki.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:40 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [regulamin_rady_pedagogicznej.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:39 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [regulamin_samorzadu_uczniowskiego.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:39 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [regulamin_rekrutacji_sp_lack.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:39 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [regulamin_rady_rodzicow.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:39 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [program_wychowawczy.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 11:39 (Zdzisław Ratajczyk ) Statut: Statut i WZO: Usunięcie załącznika [program_profilaktyki.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 4129
Realizacja: Superszkolna.pl